Víte, jak správně spočítat obrat pro DPH?

Každý podnikatel zřejmě ví nebo alespoň tuší, že překročením magické hranice obratu 1.000.000 Kč se automaticky stane plátcem DPH.

Možná se chcete stát dobrovolným plátcem DPH, protože je to pro vás výhodnější a stejně máte klienty plátce DPH. Ale pokud ne a stanete se plátcem až budete muset, je dobré vědět, kdy se tak stane, jak si to pohlídat a správně spočítat. Navíc – registračnímu oddělení budete muset své počty doložit ☺!

Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, …

(Zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, §6 odst.1)

Není rok jako 12 měsíců a není milion jako milion!

Jednou z nejčastějších chyb, jakou můžete udělat, je spočítat špatně obrat a spočítat jej za špatné období.

Obdobím je 12 měsíců, nikoli rok!

Obrat se sleduje za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nikoli za předchozí rok! Je to velmi častý omyl, stejně tak jako to, že se obrat nesleduje průběžně, protože obrat můžete překročit i za kratší období a stáváte se plátcem DPH. Mnohdy stačí jedna šikovná zakázka a je to!

Plátcem se stane…. jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců…

§6 odst.1 ZDPH

Vydané faktury za 1 mil. Kč ještě nemusí znamenat plátcovství DPH!

Do onoho obratu nemusí patřit všechny vaše faktury a naopak, nesmí v něm žádné scházet.

„souhrn úplat … které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění … s místem plnění v tuzemsku …

§4a ZDPH

Uskutečněné plnění znamená dodání služby nebo zboží, i když jste zatím ještě neplátce, každá vaše dodávka zboží nebo poskytnutí služby je uskutečněným plněním.
Další podmínkou je, že se musí jednat o taková plnění, jejímž místem uskutečnění je tuzemsko.
A poslední důležitou podmínkou je fakt, že tuzemské plnění bylo uskutečněno. Bez ohledu, zda již bylo zákazníkem uhrazeno či nikoliv, důležité je, že „úplata náleží“.
A samozřejmě taky naopak, uhrazené zálohy, ke kterým jste ještě nedodali zboží nebo neposkytli službu, se do obratu nepočítají, protože ještě nedošlo k plnění. Vyřaďte je!

Uvádím vám tady příklad evidence obratu. Třeba zrovna pro vás je důležité jej nepřekročit, protože plátcovství DPH by vám navýšilo ceny tak, že byste přišli o zákazníky.

Příklad, jak lze obrat sledovat a ohlídat si hranici obratu a nepřekročit ji pokud to není nutné.

Výjimky jsou všude!

Z obratu můžete vyjmout taky obrat za plnění, která se výslovně nepočítají, což je prodej dlouhodobého majetku a pak ta plnění, která vyplývají z doplňkové příležitostné činnosti.

Raději se na výjimky podívejte, jsou v zákoně o DPH v §54 až §56a. Možná i tam najdete něco svého, co rozhodne o snížení potřebné milionové hranice!

Shrňme si jak na to krok za krokem:

  • Vymezte si období 12 měsíců.
  • Spočítejte vydané faktury, připočítejte tržbu v hotovosti, která byla mimo tyto faktury (pozor na započítání dvojmo, např. vydané faktury a zároveň její úhrady v pokladně).
  • Vyřaďte vše co do obratu nepatří (netuzemská plnění, prodej dlouhodobého majetku, výjimky).
  • Zkontrolujte si, zda jste nezapomněli na nějakou neuhrazenou fakturu.

A je to tady – obrat byl překročen a stali jste se plátci DPH!

Stali jste se plátci DPH, protože jste překročili obrat? Nevíte co teď? Přečtěte si další článek, najdete jej zde.

Romana Smetana
Účetní, podnikatelka, s praxí a zkušenostmi. Rozhodla jsem se něco z toho co už vím a umím, předat dále.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.